شنبه 31 فروردين 1398   05:34:13
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
1397/8/14 دوشنبهبر اساس حکم معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور انجام شد:
انتصاب معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان هدفمند سازی یارانه ها
طی حکمی از سوی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور مهدی میر عظیم زاده موسوی معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان هدفمند سازی یارانه ها منصوب شد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در متن حکمی که از سوی سید رحمت اله اکرمی صادر شده، آمده است: در اجرای ماده 32 قانون محاسبات عمومی کشور به موجب این حکم به سمت معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان هدفمند سازی یارانه ها منصوب می شوید تا برابر ضوابط و  مقررات عمل نمایید.
 

موفقیت شما را در انجام مسئولیت های محوله از خداوند بخشنده و مهربان که ناظر بر اعمال ماست، خواهانم.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir