وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
نحوه ارتباط با سما(سامانه مديريت استراتژيك)

ارتباط با دفتر سما ارتباط مستقیم : دکتر مجتبی لشکربلوکی، مشاور وزیر

Lashkarbolooki@mefa.gov.ir

آدرس: میدان امام خمینی، باب همایون، وزارت امور اقتصادی و دارایی، طبقه سوم، روبروی دفتر مقام محترم وزارت.

 

ارتباط با دفتر سما:

TEL: +98 21 33 96 77 46

Fax: +98 21 33 96 77 31