وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
ديدگاه وزير
طیب نیا

پيام وزير:

بسمه تعالي

هر مجموعه­اي اگر بخواهد موثر، منسجم و موفق باشد بايد ايده روشني نسبت به آينده داشته باشد. سازمان­ها از جمله وزارت اقتصاد اگر هدف و راهبرد مشخصي نداشته باشد، دچار روزمرگي، انفعال، تعلل و رخوت مي­شوند. به همين جهت از روز اولي كه كار را در وزارت اقتصاد شروع كردم فرآيند مديريت استراتژيك آغاز شد و تا روز آخر نيز ادامه خواهد داشت.
حاصل اين حركت، سند اولويت هاي راهبردي وزارت است كه تمام اعضاي خانواده وزارت اقتصاد و امور دارايي بايد خود را نسبت به آن متعهد بدانند. تمام زيرمجموعه هاي وزارت اقتصاد موظف هستند كه اهداف كمي و اقدامات عملي راهبردي خود را در پاسخ به اولويت هاي راهبردي ابلاغ شده تهيه و تنظيم كنند. اگر ما به اهداف و راهبردهاي خود اعتقاد و تعهد عملي نداشته باشيم، ديگران هم به ما و اهدافمان اعتقاد نخواهند داشت. نظارت بر اجراي راهبردها بخشي از چرخه مديريت راهبردي است كه براي وزارتخانه تدارك شده است. مصمم به پيگيري عملياتي شدن راهبردها هستم.
اين را نيز بايد اضافه كنم كه تركيبي از انضباط و انعطاف است كه مي­تواند ما را به موفقيت برساند. انضباط يعني تعهد به اهداف و راهبردهاي از پيش تعيين شده و انعطاف يعني پاسخگويي فعالانه و هوشمندانه به تغييرات.
تمام اين تلاش ها براي ايجاد تغييرات مثبت در زندگي امروزي و فرداي ايرانيان است. تمام اهداف و افكار خوب تا زماتي كه روي كاغذ هستند بي تاثيرند، عمل و اقدام است كه ما را به توسعه مي رساند البته اقدام هدفمند و مدبرانه.
در راه دستيابي به چشم انداز وزارت اقتصاد دست تمام همكاران خودم را در خانواده بزرگ وزارت اقتصاد مي فشارم. وزارت اقتصاد بايد در بين سازمان هاي دولتي و عمومي نمونه و الهام بخش مديريت راهبردي و اقدام هدفمند باشد و اين ميسر نخواهد شد مگر با عنايت خداوند منان و حمايت تمام همكاران.

 علي طيب نيا