وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
تشریح اولویت راهبردی (2) تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکاء بودجه دولت به درآمد نفتی
تامين مالي

تنوع بخشي به منابع تامين مالي دولت

تكيه دولت كه بر تامين مالي مبتني بر درآمدهاي نفتي نه كافيست، نه پايدار و نه مطلوب. لذا لازم است براي تامين مالي دولت از روش هاي متنوعي استفاده شود. برخي از اين روش ها در حيطه وظايف وادا است كه بايد در آن فعالانه عمل كند و برخي نيز در حيطه وادا نيست كه بايد از مشاركت و همكاري فعالانه استفاده شود.
متنوع سازي منابع تامين مالي دولت، زمينه ساز پايداري تامين منابع مالي دولت و همچنين كاهش اتكاء دولت به درآمدهاي نفتي خواهد شد. برخي اقدامات اين اولويت عبارتند از:

- تامين مالي پروژه هاي دولتي از طريق جذب سرمايه گذاري خارجي به شيوه هاي متعدد (مشاركت بخش خصوصي و عمومي و ...)
- استفاده موثر از اموال دولتي و فروش دارايي هاي غيرمولد و شركت هاي دولتي تعيين شده در قانون

- تأمين مالي دولت ازطريق بازار سرمايه با بهره‌گيري از شيوه‌هايي همچـون:

- انتشار اسناد خزانـه اسلامي
- راه‌اندازي صندوق توسعـه زيرساخت
- انتشار ابزارهاي مالي اسلامي، ازجمله اوراق سلف (مانند سلف نفتي)، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق استصناع، اوراق جعاله.
- فروش املاك و مستغلات مازاد دولت در بورس كالاي ايران، با هدف آزادكردن نقدينگي جديد براي دولت
- واگذاري پروژه‌هاي نيمه‌تمام دولتي به بخش خصوصي ازطريق بازار سرمايه.

 

كارآمدي، عدالت و جامعيت نظام مالياتي

افزايش درآمدهاي مالياتي لزوما به معناي وضع نرخ‌هاي بالاتر نيست بلكه به معناي تسري سيطرة نظام مالياتي به كلية فعاليت‌هاي اقتصادي كشور است.

- استقرار سامانه گردآوري اطلاعات از كلية فعاليت‌هاي اقتصادي كشور، مقدمه گسترش پايه مالياتي است.
- كاهش فرار مالياتي و لغو معافيت‌هاي مالياتي غيرضرور مي‌تواند به تحولي اساسي در درآمدهاي مالياتي بدون فشار بيشتر بر فعالان اقتصادي تحت پوشش فعلي نظام مالياتي كشور، منجر شود.
- نظام مالياتي بايد ضمن بازتوزيع درآمدها و كاهش نابرابري‌ها، ابزاري براي انگيزش فعالان اقتصادي به سمت فعاليت‌هاي مولد و محدودنمودن فعاليت‌هاي غيرمولد و سوداگرانه باشد.
-
تغيير قوانين مالياتي براي تشويق خانوارها به پس انداز و سرمايه گذاري و تشويق شركت ها به سرمايه گذاري مجدد منجر مي شود با افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي و به تبع آن افزايش توليد و درآمد اين بخش، درآمدهاي مالياتي دولت نيز به صورت پايدار افزايش بيابد.
-
همچنين بايد برداشت جامعه از عدالت و كارآيي نظام مالياتي بهبود بيابد. تلقي عادلانه بودن قواعد و قوانين مالياتي در ديدگاه شهروندان، شرط لازم نهادينه سازي فرهنگ مالياتي است.
-
همچين لازم است گردآوري درآمدهاي مالياتي با كمترين هزينه ممكن انجام شود. اين امر با نوين‌سازي ساختار مالياتي امكان‌پذير مي‌شود. استفاده از پيشرفت‌هاي فناوري ارتباطات و اطلاعات و طراحي و استقرار سامانه‌هاي مديريت هوشمند ريسك و حسابرسي پس از وقوع از مؤلفه‌هاي اصلي تحول ساختاري براي تحقق اين ويژگي است.

 

فرم

ارزيابي شما از لولويت سما

ديدگاه شما در مورد اين اولويت؟
* اولويت هاي راهبردي
* تاریخ
 
امتیاز دهی